(PL)- Chiều 17-5, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong chủ trì cuộc họp nghe báo cáo sơ kết 2,5 năm thực hiện Chương trình cải cách hành chính (CCHC) giai đoạn 2016-2020.

Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Thành Phong cho biết công tác CCHC của TP mặc dù có đầu tư nhưng vẫn còn đặt ra những vấn đề phải có giải pháp quyết liệt hơn nữa. Do đó phải xem lại trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác CCHC, sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng, phát huy vai trò phản biện của mặt trận, đoàn thể. Cải cách thể chế hành chính, nâng cao công tác xây dựng, ban hành văn bản vi phạm pháp luật.

Ông Phong cho rằng cải cách bộ máy nhà nước thời gian qua, sự chuyển động của TP chưa mạnh mẽ. Cần nâng cao chất lượng, ý thức và thái độ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức vì đây là hạt nhân của CCHC. Ông Phong cũng yêu cầu cần hiện đại hóa nền hành chính nhà nước, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên đối với công tác CCHC.

Ông Phong yêu cầu từ nay đến năm 2020 phải xác định rõ những việc cần tập trung và gắn với việc xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh, gắn với việc xây dựng chính phủ điện tử, nghị quyết của HĐND TP tại kỳ họp thứ 7 khóa IX về “Nâng cao sự hài lòng của người dân và tổ chức về dịch vụ hành chính công trên địa bàn TP”.

Trong quá trình phát triển đô thị, ông Phong cho rằng TP đang đối mặt với bốn thách thức là dân số tăng nhanh dẫn đến bất cập hạ tầng, kinh tế tăng trưởng nhanh nhưng chưa bền vững, việc quản trị đô thị còn nhiều bất cập, chất lượng phục vụ người dân chưa tốt. Chính vì vậy cần phải đẩy nhanh CCHC để phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn. Trong thời gian tới, cần tập trung cải cách thủ tục hành chính về thuế, hải quan, đất đai

Trước đó, báo cáo tại cuộc họp, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM Huỳnh Công Hùng cho biết kết quả khảo sát năm 2016-2017, bình quân về tỉ lệ hài lòng của nhân dân và doanh nghiệp về thủ tục hành chính đạt trên 80%. Tỉ lệ cấp đăng ký doanh nghiệp qua mạng năm 2017 đạt gần 71%.

Tuy nhiên, một số đơn vị chưa thật sự chủ động trong việc nghiên cứu, tìm các giải pháp đột phá để đẩy mạnh công tác CCHC theo lĩnh vực, ngành phụ trách. Thủ tục hành chính dù đã được rà soát, đơn giản hóa nhưng vẫn còn nhiều lĩnh vực còn chồng chéo, phức tạp. Công tác tinh giản biên chế chưa được đẩy mạnh và chưa quan tâm đúng mức.

Đặc biệt, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức trong giải quyết công việc cho người dân và doanh nghiệp có tiến bộ hơn nhưng cũng còn hiện tượng né tránh, sợ trách nhiệm, thái độ thờ ơ vẫn còn tồn tại.

TÁ LÂM