(PL)- Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm đề nghị TP tập trung giải quyết các vấn đề nhân dân bức xúc, những vụ việc khiếu nại, khiếu kiện kéo dài.

Chiều 12-7, phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 9 HĐND TP.HCM khóa IX, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm nhìn nhận tăng trưởng kinh tế của TP tăng khá hơn cùng kỳ; thu ngân sách khả quan, chi ngân sách tiết kiệm, hiệu quả.

Bà Tâm đánh giá an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tuy có diễn biến phức tạp do sự kích động của các phần tử phản động, cực đoan, cơ hội chính trị... nhưng nhờ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị nên đã ổn định trở lại. Một kết quả khác là công tác quản lý, phát huy nguồn tài nguyên đất, trọng tâm là đất do Nhà nước trực tiếp quản lý ngày càng chặt chẽ, hiệu quả hơn…

Theo bà Tâm, bên cạnh những điều đạt được, HĐND TP nhận thấy công tác triển khai thực hiện nghị quyết của HĐND về kinh tế-xã hội năm 2018 có một số nhiệm vụ, chỉ tiêu khả năng hoàn thành không cao, giải pháp chưa đủ mạnh. Công tác quản lý, sử dụng, phát huy nguồn tài nguyên đất còn có tình trạng buông lỏng quản lý, sử dụng kém hiệu quả; nhiều dự án chậm triển khai gây bức xúc trong nhân dân. Cạnh đó, việc triển khai các nghị quyết của HĐND để thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội còn chậm.

“Nhất là giải quyết các vấn đề ngập nước, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường… nhiều mặt chưa hiệu quả. Việc thực hiện bảy chương trình đột phá còn chậm, những tác động đột phá cho sự phát triển của TP chưa rõ. Một số chương trình có khả năng không đạt kế hoạch nếu không có giải pháp phù hợp, mạnh mẽ trong thời gian tới” - bà Nguyễn Thị Quyết Tâm nhấn mạnh.

Chủ tịch HĐND TP đề nghị UBND TP phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế-văn hóa-xã hội năm 2018. Ngoài ra, UBND TP cần khẩn trương triển khai Nghị quyết 54 của Quốc hội, các nghị quyết của HĐND. “Tập trung giải quyết các vấn đề nhân dân bức xúc, những vụ việc người dân khiếu nại, khiếu kiện kéo dài” - bà nói.

HĐND TP đã thông qua 21 nghị quyết. Trong đó có nghị quyết của HĐND TP về tình hình nhiệm vụ kinh tế-xã hội sáu tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp sáu tháng cuối năm 2018; nghị quyết chất vấn và trả lời chất vấn hai giám đốc Sở KH&CN và Sở LĐ-TB&XH. 
TÁ LÂM - LÊ THOA