Ban quản lý phát triển đô thị là cơ quan hành chính trực thuộc UBND TP. Ban này sẽ có chức năng chính là thực hiện quản lý nhà nước theo cơ chế “một cửa” về đầu tư, quy hoạch và xây dựng các khu đô thị theo sự ủy quyền của UBND TP (trừ khu đô thị mới Nam TP).

Trụ sở của Ban quản lý phát triển đô thị TP đặt tại số 255 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, quận 1.