TP.HCM: Theo dõi chặt biến động tài sản của cán bộ
(PLO)-Ngăn chặn việc hình thành các “nhóm lợi ích”, “sân sau” và các biểu hiện “tham nhũng chính sách”.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong vừa ký quyết định ban hành chương trình hành động thực hiện nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Trong chương trình hành động, UBND TP.HCM khẳng định sẽ đẩy mạnh công tác phê bình và tự phê bình, những cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị thay thế ngay lập tức mà không cần chờ đến hết nhiệm kỳ. Với những người yếu về năng lực và kém về đạo đức, tín nhiệm thấp, TP.HCM khuyến khích họ tự giác từ chức.

TP.HCM cam kết sẽ xử lý các trường hợp cán bộ lãnh đạo có dấu hiệu sai phạm và bao che sai phạm; các vụ việc bị dư luận thắc mắc, không đồng tình.

Chương trình hành động cũng nêu rõ phải “phối hợp với cơ quan chức năng có biện pháp ngăn chặn hành vi bao che, cản trở, gây khó khăn trong xử lý hoặc có dấu hiệu bỏ trốn đối với cán bộ, công chức trong quá trình điều tra xét xử”.

Trong chương trình hành động, UBND TP cũng yêu cầu cần xây dựng quy định pháp luật để đề cao trách nhiệm người đứng đầu, nghiên cứu cơ chế phân cấp, phân quyền đi đôi với cơ chế tự giác, tự chịu trách nhiệm nhằm kiểm tra, phát hiện và đình chỉ công tác, thậm chí xử lý theo pháp luật đối với cán bộ dưới quyền khi có dấu hiệu chậm trễ, trì hoãn, hay kém hiệu quả khi thực hiện công việc được giao.

UBND TP.HCM cũng yêu cầu các đơn vị chấm dứt tình trạng tổ chức chè chén, tiệc tùng, liên hoan… khi hội họp, được đề bạt, thuyên chuyển công tác, tổ chức cưới hỏi, ma chay, giỗ, tết… xa hoa lãng phí, không phù hợp với thuần phong mỹ tục và chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của TP, gây phản cảm, bức xúc trong xã hội.

Để khuyến khích cán bộ công chức và người lao động trong bộ máy hành chính của TP cống hiến cho nhiệm vụ chung, TP chỉ đạo các cơ quan chức năng nghiên cứu đề án về chính sách hỗ trợ thu nhập, với hình thức đa dạng và có tính phân hóa cao, tương xứng với chức trách, vị trí, nhiệm vụ và năng lực công tác. Một trong các hình thức được TP nêu đích danh là chính sách nhà ở cho các đối tượng công tác tại những địa bàn khó khăn, đặc thù.

Hàng năm các cơ quan cần chỉ đạo để từng cán bộ, công chức, viên chức đăng ký và cam kết bằng văn bản về việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để rèn luyện, phấn đấu.

Về vấn đề kê khai tài sản, TP chỉ đạo phải thực hiện nghiêm đặc biệt là những người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, điều hành doanh nghiệp nhà nước. Đồng thời, xây dựng cơ chế theo dõi và thường xuyên giám sát việc tăng, giảm tài sản của cán bộ, và tính trung thực của việc kê khai tài sản sẽ được xem là tiêu chí đánh giá phẩm chất đạo đức công vụ.

Các sở ngành liên quan đến ngân sách, tài nguyên được giao phối hợp xây dựng cơ chế để phát huy vai trò tự chịu trách nhiệm của người đứng đầu về quản lý tài sản công, ngân sách và quản lý tài nguyên và môi trường, đẩy lùi tiêu cực trong sử dụng ngân sách và tài sản nhà nước, ngăn chặn việc hình thành các “nhóm lợi ích”, “sân sau” và các biểu hiện “tham nhũng chính sách”.

Ngoài ra, chương trình hành động cũng khẳng định TP.HCM sẽ tiếp tục nghiên cứu, tham mưu trình Ban Chấp hành Đảng bộ TP, Chính phủ và Quốc hội về Đề án chuyển đổi đơn vị hành chính từ nông thôn thành đô thị với 3 huyện Bình Chánh, Hóc Môn và Nhà Bè, phù hợp với xu thế và thực tiễn phát triển TP.

TÁ LÂM