TP.HCM thí điểm khoán xe công từ đầu tháng 5
(PLO)- Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong vừa ký quyết định thí điểm khoán kinh phí sử dụng ô tô công đối với năm đơn vị: Văn phòng UBND TP, Sở Tài chính, Ban quản lý An toàn thực phẩm, UBND quận Bình Thạnh và UBND huyện Bình Chánh.
Theo quyết định này, việc khoán kinh phí xe công chỉ áp dụng đối với trường hợp đưa đón từ nơi làm việc đến nơi công tác, không áp dụng với việc đưa đón hằng ngày từ nơi ở đến nơi làm việc.
Đối tượng áp dụng đề án là các chức danh lãnh đạo có hệ số phụ cấp chức vụ từ 0,7 trở lên (không kể kiêm nhiệm) đủ tiêu chuẩn sử dụng ô tô công để đưa đón đi công tác gồm: Chánh và phó chánh Văn phòng UBND TP, giám đốc và phó giám đốc Sở Tài chính, trưởng Ban An toàn thực phẩm, chi cục trưởng Chi cục Tài chính doanh nghiệp, chủ tịch UBND quận Bình Thạnh và chủ tịch UBND huyện Bình Chánh.
Việc khoán này yêu cầu việc khoán kinh phí sử dụng ô tô phục vụ công tác chung phải đảm bảo đúng đối tượng, không làm phát sinh chi phí hành chính hằng năm, không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.
Phương thức khoán kinh phí sử dụng ô tô phục vụ công tác chung gồm hai cách: Áp dụng đơn giá khoán cố định 11.000 đồng/km hoặc áp dụng đơn giá khoán cố định theo tháng/xe là 19,8 triệu đồng/tháng/xe.
Nguồn kinh phí khoán được bố trí trong dự toán ngân sách được giao hằng năm (kinh phí giao thực hiện chế độ tự chủ) của các cơ quan, đơn vị thực hiện thí điểm khoán.
Thời điểm thực hiện từ ngày 1-5-2018. Sau đó, TP sẽ tổ chức sơ kết để đánh giá và dự kiến áp dụng đại trà khoán xe công từ đầu năm 2019.
Việc tổ chức triển khai thực hiện khoán kinh phí sử dụng ô tô công được yêu cầu phải công khai, minh bạch, hiệu quả, đồng thời đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Theo tính toán, việc khoán xe công sẽ giúp tiết kiệm ngân sách hơn 100 triệu đồng/tháng, tương đương hơn 1,2 tỉ đồng/năm (cho năm đơn vị thực hiện thí điểm) nhưng vẫn đảm bảo đáp ứng đủ số km thực tế sử dụng và nhu cầu bảo vệ, tạp vụ.
Ngoài ra, việc cho thuê xe công còn giúp tiết kiệm rất lớn vì giảm được khoản chi mua sắm xe mới; kiểm soát được kinh phí, đảm bảo chi tiêu tiết kiệm, chống lãng phí và sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước.
Lượng xe công dôi dư khi thực hiện đề án sẽ được thu hồi, thanh lý và nộp tiền vào ngân sách.
TÁ LÂM