TP.HCM thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 7
(PL)- Chiều 23-5, Thành ủy TP.HCM đã tổ chức Hội nghị cán bộ TP thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Chủ tịch UBND TP, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Thành Phong chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Thành Phong cho biết Hội nghị Trung ương 7 đã xem xét, thảo luận về nội dung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, trong đó nêu rõ năm đột phá nhằm thực hiện các nhiệm vụ giải pháp trong công tác này như: Đổi mới công tác đánh giá cán bộ theo hướng xuyên suốt, đa chiều, theo tiêu chí, công khai kết quả và so sánh chức danh tương đương; thực hiện nhất quán chủ trương bố trí bí thư cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện không là người địa phương...

Ông Nguyễn Thành Phong cũng cho biết TP.HCM đã khảo sát kinh nghiệm việc đánh giá cán bộ tại quận Long Biên, TP Hà Nội, trong đó có tham khảo phương pháp đánh giá cán bộ. Trong công tác này, việc giao việc là rất quan trọng, nếu chỉ giao chung chung rất khó đánh giá đúng năng lực cán bộ. Vì vậy phải giao nhiệm vụ và đánh giá một cách cụ thể theo các tiêu chí.

Ông Nguyễn Thành Phong cũng thông báo nhanh về nội dung cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp. Riêng về nội dung cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, ông Phong cho biết Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất một số nội dung mang tính đột phá về chính sách bảo hiểm xã hội.

TÁ LÂM