Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội nghỉ lễ trong ba ngày, từ thứ Bảy (13-4) đến hết thứ Hai (15-4). Nơi nào không thực hiện lịch nghỉ cố định hai ngày thứ Bảy, Chủ nhật hằng tuần thì căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp. “Các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, trường học, bệnh viện, các đơn vị lực lượng vũ trang và hộ nhân dân treo cờ Tổ quốc trong các ngày nghỉ lễ nêu trên” - văn bản nêu.

UBND TP.HCM giao chủ tịch UBND quận, huyện bố trí trực vào các ngày nghỉ, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cơ quan, đơn vị và các khu vui chơi công cộng. Sở TN&MT được yêu cầu chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện tốt công tác vận động nhân dân, thực hiện tốt giữ gìn vệ sinh tại những nơi công cộng; tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh đô thị…