Theo đó, có hai thuận lợi là có nguồn kinh phí để phục vụ cho duy tu, sửa chữa đường bộ (dự kiến có khoảng 271 tỉđồng để bảo trì đường bộ) và mức phí được HĐND TP thông qua là phù hợp. Các khó khăn gồm có: Lần đầu tiên triển khai nên các địa phương chưa có kinh nghiệm. Ngoài ra, số lượng xe thực tế sai khác nhiều so với hồ sơ quản lý của địa phương nên nguồn kinh phí thu được từ xe máysẽ có sự sai khác với số liệu khái toán. Bên cạnh đó, tỉlệ thu được phụ thuộc vào nhiều yếu tố: sự tình nguyện của người dân; hiệu quả từ công tác tuyên truyền... Từ đó, UBND TP cho rằng thực tế kinh phí thu được sẽ khó đạt được theo kế hoạch.

UBND TP cho biết hiện hầu hết UBND các quận - huyện đang thực hiện phát phiếu kê khai và chưa thực hiện việc thu phí. Riêng chỉ có UBND quận 9 đã tiến hành kê khai và thực hiện thu phí xe máytừ ngày 1-6-2015.

PV