(PL)- Chiều 2-5, bà Tô Thị Kim Hoa, nguyên Chi cục trưởng Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) TP.HCM, cho biết chi cục chính thức có kết quả khảo sát tổ chức bộ máy làm công tác DS-KHHGĐ quận/huyện, phường/xã TP.HCM.

Cuộc khảo sát kéo dài từ đầu tháng 12-2012 đến cuối tháng 1-2013 với hơn 450 người tham gia.

Theo bà Hoa, hơn 10% chuyên trách DS-KHHGĐ chưa hoàn thành chương trình THPT. Trong số hoàn thành chương trình THPT vẫn còn trên 31% chưa có trình độ chuyên môn. Trong số những người có trình độ chuyên môn thì chỉ gần 4% có chuyên môn về y tế, chiếm tỉ lệ rất thấp. Các lĩnh vực chuyên môn còn lại bao gồm xã hội học, kinh tế thống kê, văn thư lưu trữ, luật… “Do đó cần khuyến khích, vận động, hỗ trợ, đào tạo giáo dục nhằm nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ chuyên trách DS-KHHGĐ TP.HCM hiện nay để thực hiện và đạt các chỉ tiêu trong thời gian tới” - bà Hoa nói.

TRẦN NGỌC