(PL)- Ngày 17-9, UBND TP đã chấp thuận cho triển khai công tác vớt rác trên và ven kênh Đôi, Tàu Hủ, Tẻ và Bến Nghé (địa bàn quận 1, 4, 5, 6, 7 và 8) bằng sà lan, tàu ghe và cẩu bờ do Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận 8 thực hiện.

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Hồng đã chỉ đạo Sở TN&MT chịu trách nhiệm phê duyệt quy trình vận hành kỹ thuật, giám sát, nghiệm thu, tần suất vớt rác, nhất là đối với sáu sà lan để đảm bảo an toàn, hiệu quả và vệ sinh môi trường tại các tuyến kênh.

Trong quá trình thực hiện đề án vớt rác này, Sở Tài chính phối hợp Sở TN&MT xác định lại cụ thể diện tích mặt nước được nghiệm thu đối với tàu ghe nhằm tiết kiệm, tránh lãng phí ngân sách nhà nước nhưng vẫn đảm bảo chất lượng vệ sinh môi trường trên tuyến kênh.

 BÌNH MINH