TP.HCM triển khai thành lập Tổ công tác thu phí xe máy
(PLO)-Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân vừa có ý kiến chỉ đạo đến Chủ tịch UBND các quận, huyện và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị có liên quan về việc triển khai thực hiện thu phí sử dụng đường bộ đối với xe máy trên địa bàn TP.

Theo đó, ông Lê Hoàng Quân giao chủ tịch UBND các quận, huyện thành lập Ban hoặc Tổ công tác thực hiện thu phí sử dụng đường bộ đối với xe máy trên địa bàn quận, huyện mình quản lý.

Ngoài ra, đề nghị Chủ tịch UBND các quận, huyện xây dựng kế hoạch sửa chữa, nâng cấp, làm mới các công trình giao thông đường bộ trên địa bàn bằng nguồn kinh phí này. Cứ trong vòng 10 ngày phải báo cáo kết quả thực hiện cho UBND TP, đồng thời gửi Hội đồng quản lý Quỹ bảo trì đường bộ TP để tổng hợp báo cáo theo quy định.

Tại kỳ họp thứ 18 HĐND TP.HCM vừa qua, mặc dù còn nhiều ý kiến đại biểu đề nghị dừng thu phí nhưng Nghị quyết của HĐND TP cũng đã đề nghị UBND TP tiếp tục thực hiện thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe máy trên địa bàn TP theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

TÁ LÂM