TP.HCM vượt 3.590 công chức so với biên chế được giao
(PL)- Ngày 13-8, UBND TP.HCM có văn bản đề xuất Bộ Nội vụ xem xét, kiến nghị với Chính phủ xác định đúng số công chức mà TP.HCM đang cần là 11.903 người.

UBND TP cho rằng TP.HCM là đô thị đặc biệt, là một trung tâm lớn của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có vị trí chính trị quan trọng cả nước. Ngoài ra, TP.HCM có khoảng 10 triệu dân nên đòi hỏi phải có bộ máy, nhân sự đáp ứng.

Về kế hoạch của năm 2017, UBND TP đề xuất Bộ Nội vụ xem xét, kiến nghị với Chính phủ xác định đúng số biên chế công chức mà TP.HCM đang cần là 11.903 biên chế. Sở dĩ có kiến nghị này vì từ năm 2006 đến 2016, Bộ Nội vụ giao biên chế công chức cho TP.HCM luôn thấp hơn số biên chế thực tế tại TP.HCM. Đơn cử năm 2006, Bộ Nội vụ giao cho TP.HCM là 6.627 chỉ tiêu nhưng thực tế UBND TP có 7.276 biên chế.

Lý giải nguyên nhân thực tế luôn cao so với chỉ tiêu, UBND TP cho biết do việc thành lập Thanh tra Sở Xây dựng, tổ chức lại Thanh tra Sở GTVT trên cơ sở hợp nhất Thanh tra Sở và Ban Thanh tra Giao thông công chính của Sở Giao thông Công chính trước đây và lập thêm các phòng chuyên môn nghiệp vụ; lập phòng y tế tại 24 quận, huyện…

Đến năm 2016, Bộ Nội vụ vẫn giao biên chế là 8.313, trong khi biên chế UBND TP trình HĐND duyệt là 11.903, vượt 3.590 người. “Hằng năm, TP.HCM có giải trình số chênh lệch và kiến nghị Bộ Nội vụ điều chỉnh tăng theo số đang sử dụng nhưng không được chấp thuận. Nếu thực hiện theo số biên chế của Bộ Nội vụ giao năm 2016 là 8.313 thì số biên chế công chức sẽ giảm 3.590 biên chế, đồng nghĩa với việc giảm 3.590 con người” - báo cáo nêu.

TÁ LÂM