“Đồng ý theo đề xuất của Sở Nội vụ về việc thành lập Ban biên soạn đề án Chế độ hội họp trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn TP.HCM” - Văn phòng UBND TP.HCM vừa có văn bản truyền đạt chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong về đề xuất nêu trên của Sở Nội vụ.

Chủ tịch UBND TP đã giao cho giám đốc Sở Nội vụ làm trưởng Ban xây dựng đề án với sự tham gia của nhiều sở, ngành, quận, huyện và các đơn vị có liên quan.

TP.HCM xây dựng đề án Chế độ hội họp - ảnh 1
Một cuộc họp của Sở GTVT.

Theo tờ trình của Sở Nội vụ, nhằm nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước theo tinh thần cải cách hành chính là rất phức tạp và có mức độ khó cao nên cần phải thành lập Ban biên soạn đề án với sự tham gia đầy đủ của các sở, ngành, đơn vị có liên quan.  

Trước đó, Pháp Luật TP.HCM cũng đã có loạt bài Đuối vì họp, phản ánh tình trạng quá tải họp hành từ các cấp cơ sở đến cấp TP. Việc lãnh đạo phải tham gia quá nhiều cuộc họp đã chiếm rất nhiều thời gian, ảnh hưởng không nhỏ đến việc giải quyết hồ sơ hành chính cho dân.