(PL)- UBND TP.HCM vừa yêu cầu Công an TP phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông ngăn chặn, xử lý các hoạt động môi giới mại dâm sử dụng công nghệ cao bằng cách thành lập đơn vị phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Đặc biệt, từng bước nâng dần và phát huy hiệu quả trinh sát, theo dõi tội phạm và tệ nạn xã hội qua mạng Internet.

Đồng thời chỉ đạo Công an TP tăng cường rà soát, phát hiện, thống kê danh sách các băng nhóm, đường dây vận chuyển, mua bán ma túy. Từ đó triển khai các biện pháp nghiệp vụ, nắm đầy đủ thông tin của tội phạm, nhất là những tên cầm đầu, chỉ huy để đánh án có hiệu quả.

Theo đánh giá của UBND TP, tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn TP diễn biến phức tạp, gia tăng số vụ mua bán, vận chuyển và sử dụng các loại ma túy tổng hợp, các chất hướng thần và xuất hiện nhiều loại ma túy mới.

TÁ LÂM