Để ngăn chặn tình trạng này, chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh đã chỉ đạo Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với Sở NN&PTNT, các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố vào cuộc phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động thu gom GCNQSDĐ rừng, hỗ trợ vốn trồng rừng. Người dân tăng cường cảnh giác, không tự ý giao nộp sổ đỏ để được hỗ trợ vốn trồng rừng khi chưa có ý kiến chỉ đạo của cơ quan chức năng.

HỒNG HẠNH