Chiều 11-9, Đoàn công tác số 6 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng do ông  Lê Minh Trí - Ủy viên Trung ương Đảng – Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao làm trưởng đoàn, đã tổ chức công bố kết quả kiểm tra, giám sát của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tại tỉnh Trà Vinh.

Trà Vinh: Khai trừ 3 đảng viên liên quan đến tham nhũng - ảnh 1
 Ông  Lê Minh Trí - Ủy viên Trung ương Đảng – Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tại buổi làm việc

Kết quả kiểm tra, giám sát cho thấy, trong hơn 6 năm qua, các cấp ủy Đảng ở tỉnh Trà Vinh đã tổ chức 24 cuộc tự kiểm tra, giám sát. Qua đó phát hiện sai phạm hơn 1,3 tỉ  đồng, kỷ luật khiển trách 05 cá nhân, kiểm điểm rút kinh nghiệm 96 cá nhân.

Tỉnh ủy Trà Vinh cũng đã tổ chức thành lập nhiều đoàn kiểm tra, giám sát, qua đó phát hiện và xử lý kỷ luật khai trừ Đảng 3 trường hợp, cách chức 2, cảnh cáo 6 và khiển trách 1 trường hợp vi phạm.

Thanh tra đã thực hiện 167 cuộc thanh tra hành chính, thanh tra trách nhiệm, kinh tế - xã hội, phát hiện sai phạm 58,7 tỉ  đồng; kiến nghị xử lý về Đảng 33 cá nhân, về chính quyền 18 cá nhân, kiểm điểm rút kinh nghiệm 693 cá nhân. Cạnh đó, kiến nghị chuyển Cơ quan điều tra 03 vụ có dấu hiệu sai phạm về tham nhũng.

Thu hồi tài sản tham nhũng qua công tác thi hành án đạt gần 658 triệu đồng phải thu hồi theo Bản án hoặc Quyết định có hiệu lực pháp luật (đạt tỷ lệ 100 %); thu hồi tiền, tài sản trong các vụ án kinh tế là 1,6 tỉ đồng, đạt tỷ lệ 58%.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn công tác số 6 cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh. Đoàn cho rằng Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục và thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng.

Cùng với đó, chỉ đạo các cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm những vụ việc còn tồn đọng, nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong công tác thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế; xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu;  kiểm điểm trách nhiệm cấp ủy, tổ chức đảng cơ quan, đơn vị để xảy ra tham nhũng.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong việc thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử vụ án tham nhũng, kinh tế gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 15-CT/TW của Bộ Chính trị cũng là một nội dung Đoàn đặt ra với Ban thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh.