Đây là bước đầu tiên trong chương trình vận động tài trợ từ các nguồn lực xã hội và quốc tế để thực hiện dự án xây dựng chuỗi năm kho lạnh thông minh tại vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Những kho lạnh này sử dụng công nghệ IoT (Internet vạn vật) để điều tiết, giám sát chặt chẽ môi trường bảo quản nông sản thông qua điều khiển từ xa; tự động đăng ký, kiểm soát chi tiết sản phẩm, giúp nông sản duy trì chất lượng trong thời gian dài, đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu, giúp khách hàng dễ dàng truy xuất nguồn gốc cũng như hỗ trợ nông dân quản lý vùng trồng.