(PL)- UBND TP.HCM vừa giao cho Sở GTVT TP chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra và thực hiện công tác bàn giao Trạm xử lý nước thải (XLNT) dự án khu tái định cư Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh.
Đây là công trình do Ban Quản lý đầu tư - xây dựng công trình nâng cấp đô thị (gọi tắt Ban Quản lý công trình) xây dựng, đã hoàn thành từ năm 2011 nhưng đến nay vẫn chưa chính thức hoạt động.

Được biết từ tháng 5-2015, Ban Quản lý công trình đã kiến nghị UBND TP giao trạm XLNT cho Trung tâm Chống ngập quản lý nhưng Trung tâm Chống ngập từ chối tiếp nhận vì cho rằng lưu lượng nước thải về trạm quá thấp, không đủ điều kiện để vận hành… Sau đó, giữa Trung tâm Chống ngập và Ban Quản lý công trình đã nhiều lần có văn bản trao đổi qua lại nhưng đến nay Trung tâm Chống ngập vẫn chưa đồng ý tiếp nhận trạm XLNT này.

Ban Quản lý công trình cho biết Trạm XLNT Vĩnh Lộc B có công suất thiết kế 3.700 m3, xử lý toàn bộ lượng nước thải cho hơn 2.400 hộ dân ở khu tái định cư này. Tuy nhiên, hiện nay khu tái định cư chỉ mới có 485 hộ dân, lượng nước thải quá ít nên trạm XLNT không thể vận hành thường xuyên.

KHANG BÁCH