Trang bị phần mềm hộ tịch miễn phí dùng chung cho các địa phương
(PL)- Dự kiến từ nay đến tháng 6-2017, Bộ Tư pháp sẽ triển khai thí điểm đầy đủ phần mềm đăng ký hộ tịch dùng chung và hệ thống thông tin quản lý hộ tịch tại bốn tỉnh/TP là Hải Phòng, Đà Nẵng, TP.HCM và Nghệ An. Ngày 5-7, báo điện tử Đảng Cộng Sản đưa tin trên.

Theo Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin Nguyễn Tiến Dũng, với các tỉnh, TP trực thuộc trung ương khác mà chưa có phần mềm hộ tịch hoặc đã có nhưng không đáp ứng được các yêu cầu, Cục Công nghệ thông tin đề nghị Sở Tư pháp báo cáo UBND tỉnh cho dừng lại chờ phần mềm do Bộ triển khai (phần mềm được xây dựng bằng ngân sách nhà nước tại trung ương và trang bị miễn phí cho các địa phương). Nếu tỉnh, TP nào có nhu cầu và có thể tự bố trí được nguồn kinh phí để bảo đảm công tác tập huấn thì cũng triển khai.

Trang bị phần mềm hộ tịch miễn phí dùng chung cho các địa phương - ảnh 1

Làm thủ tục đăng ký hộ tịch tại Sở Tư pháp TP.HCM. Ảnh: HTD

Để việc triển khai đạt hiệu quả, theo Cục trưởng, các sở Tư pháp cần tham mưu cho UBND tỉnh/TP bố trí nguồn kinh phí để tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ đăng ký hộ tịch, bảo đảm nguồn nhân lực đáp ứng đủ tiêu chuẩn, năng lực làm công tác hộ tịch…

TL