ĐB Lê Minh Chuẩn (Quảng Ninh) cho rằng “trong dự thảo luật này chưa thấy việc phân quyền tổ chức lập, phê duyệt nhiệm vụ thành lập hội đồng thẩm định (HĐTĐ) và quyết định phê duyệt quy hoạch cấp quốc gia, cấp vùng và cấp tỉnh là theo những nguyên tắc nào”.

ĐB Chuẩn đề nghị sửa đổi những vấn đề về thẩm quyền tổ chức lập quy hoạch, thẩm quyền thành lập HĐTĐ quy hoạch và thẩm quyền quyết định hoặc phê duyệt quy hoạch.

Cụ thể hơn, ông Chuẩn cho rằng về quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia, về tổ chức lập quy hoạch phải thuộc thẩm quyền Chính phủ. Còn phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch, thành lập HĐTĐ quy hoạch, quyết định phê duyệt quy hoạch là Quốc hội.

ĐB Tráng Thị Xuân (Sơn La) cũng đồng tình và cho rằng việc thành lập HĐTĐ quy hoạch cấp tỉnh nên thuộc thẩm quyền Thủ tướng Chính phủ. Theo ĐB Xuân, cần phải thống nhất giữa thẩm quyền quyết định phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch với tỉnh, thẩm quyền quyết định thành lập HĐTĐ quy hoạch tỉnh của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời quy hoạch tỉnh phải phù hợp với quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng.

“Điều này để tránh trường hợp khi thực hiện phê duyệt điều chỉnh quy hoạch, cả quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh phải thành lập tới hai HĐTĐ, đó là HĐTĐ quy hoạch vùng do Thủ tướng quyết định, còn HĐTĐ tỉnh do Bộ KH&ĐT” - ĐB Xuân nói.

Đại diện cơ quan chủ trì soạn thảo, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng cho biết ban đầu Bộ KH&ĐT đề nghị Chính phủ sẽ thành lập HĐTĐ theo đúng nguyên tắc. Tuy nhiên, Chính phủ có yêu cầu khi lập các quy hoạch cấp tỉnh thì có rất nhiều quy hoạch còn có thể phải xử lý trong các trường hợp điều chỉnh, nếu trường hợp nào cũng đưa lên cho Chính phủ thì rất phức tạp.

“Do vậy, Chính phủ ủy quyền cho Bộ KH&ĐT là cơ quan nhà nước quản lý về quy hoạch giúp Thủ tướng làm một việc là thành lập hội đồng đó và tổ chức thẩm định, sau đó vẫn phải trình cho Thủ tướng” - Bộ trưởng Dũng nói.

Nhấn mạnh rằng Bộ KH&ĐT không ôm đồm và có thể một số ý kiến đã hiểu sai, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nói: “Tất cả quy hoạch thì bộ nào, ngành nào, địa phương nào trước đây lập như thế nào thì hiện nay vẫn thực hiện theo như thế, không có chuyện và không có việc thiết kế để đưa các việc đó về Bộ KH&ĐT. Bởi Bộ không phải cơ quan lập các quy hoạch cụ thể của các ngành mà Bộ KH&ĐT là cơ quan quản lý nhà nước về công tác quy hoạch và giúp Thủ tướng Chính phủ trong một số việc như thành lập HĐTĐ trước khi trình Thủ tướng quyết định quy hoạch đó”.