Ban Tổ chức Trung ương vừa tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 70 điểm cầu trên cả nước nhằm bảo đảm giữ an toàn về phòng, chống dịch COVID-19.

Báo cáo tại hội nghị cho biết đến ngày 25-7, toàn ngành xây dựng Đảng đã hoàn thiện Dự thảo quy chế bầu cử tại Đại hội XIII của Đảng; triển khai xây dựng Dự thảo quy chế làm việc tại Đại hội XIII của Đảng; tham mưu Bộ Chính trị ban hành quyết định và thông báo phê duyệt bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương; tiếp tục tham mưu thẩm định quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII.

Tránh ‘đúng quy trình nhưng không chọn đúng người' - ảnh 1
Ông Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Web Xây dựng Đảng

Ngành xây dựng Đảng đã tham mưu, thẩm định 119 lượt nhân sự diện trung ương quản lý; phối hợp tổ chức khai giảng lớp thứ năm bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa XIII gồm 40 học viên. Cùng đó là quan tâm thực hiện chế độ, chính sách, làm tốt công tác chính trị, tư tưởng đối với cán bộ không tái cử cấp ủy, chính quyền, góp phần tạo điều kiện bố trí, sắp xếp nhân sự và thành công của đại hội các cấp...

Thời gian tới, theo Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính, ngành xây dựng Đảng cần tập trung triển khai có hiệu quả các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm: Góp phần hoàn thành đại hội đảng bộ các cấp trên cơ sở bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ, tiến hành tổng kết, rút kinh nghiệm và chuẩn bị thật tốt cho đại hội đảng bộ trực thuộc trung ương tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Cạnh đó, ngành xây dựng Đảng tham mưu hoàn thiện dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự cấp ủy phục vụ đại hội đảng bộ trực thuộc trung ương nhiệm kỳ 2020-2025. 

Cũng theo ông Phạm Minh Chính, trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội, ngành xây dựng Đảng cần gắn công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và quy hoạch cán bộ với công tác chuẩn bị nhân sự đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026; tiến hành đúng quy định, hiệu quả quy trình nhân sự Ban Chấp hành Trung ương theo hướng dẫn của trung ương.

Tại hội nghị, ông Phạm Minh Chính nhấn mạnh các cấp ủy, tổ chức đảng các cấp thật sự công tâm, khách quan, trong sáng, chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức và hoạt động, các quy chế, quy định của Đảng trong quá trình giới thiệu, lựa chọn nhân sự, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan, đúng người, đúng việc; tránh tình trạng “làm đúng quy trình, quy định nhưng không chọn đúng người, đúng việc”.

Ông Chính cũng yêu cầu toàn ngành tập trung nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện các đề án, nhiệm vụ được giao để báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp từ nay đến hết quý III-2020 bảo đảm tiến độ, chất lượng; nắm chắc tình hình chính trị nội bộ, nhất là vấn đề chính trị hiện nay; làm rõ, chính xác kết luận về tiêu chuẩn chính trị đối với nhân sự cấp ủy.

34,34% bí thư cấp ủy không phải là người địa phương

Đến cuối tháng 7, cả nước đã có 52.031 đảng bộ, chi bộ cơ sở (đạt 99,85%), tổ chức cơ sở đảng đã tổ chức thành công đại hội; đã tổ chức 624/1.305 đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở (đạt 47,81%); bầu được 16.355 cấp ủy viên và 4.896 ủy viên ban thường vụ.

Qua tổng hợp báo cáo của các địa phương, cơ quan, đơn vị, cơ cấu cấp ủy khóa mới cơ bản bảo đảm về số lượng, chất lượng, nhất là tỉ lệ nữ (15,07%), tuổi trẻ dưới 40 (13,23%), dân tộc thiểu số (8,49%) tham gia cấp ủy đảm bảo theo yêu cầu.

Bí thư cấp ủy không là người địa phương đạt 34,34%. Một số đảng bộ đã hoàn thành 100% đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở sớm nhất cả nước như Lào Cai, Yên Bái, Quảng Ninh, Hà Nam, Đà Nẵng...