(PLO)- Mới đây, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành quyết định phê duyệt đề án thực hiện trao giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, thẻ BHYT tại gia đình trẻ em trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020.

Theo đó, đối tượng được trao giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, thẻ BHYT tại gia đình là tất cả trẻ em được UBND cấp huyện, xã trên địa bàn tỉnh đăng ký khai sinh lần đầu, đúng hạn theo quy định của pháp luật về hộ tịch.

Đề án quy định UBND cấp huyện thực hiện đăng ký khai sinh có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức trao giấy khai sinh cho gia đình các trẻ. Tương tự, UBND cấp xã cũng tiến hành việc trao giấy khai sinh cho gia đình trẻ đối với hai trường hợp gia đình trẻ đi đăng ký khai sinh có hoặc không có nhu cầu thực hiện liên thông thủ tục hành chính ba loại giấy tờ trên.

Việc trao giấy sẽ được đoàn gồm lãnh đạo UBND cấp huyện, cấp xã, hội liên hiệp phụ nữ, trưởng khu phố, tổ dân phố thông báo thời gian và tiến hành xuống trao tại gia đình của từng trẻ.

Thời gian tổ chức thực hiện việc trao giấy không quá một ngày làm việc kể từ khi nhận đủ kết quả giải quyết hồ sơ của từng trẻ. Trường hợp gia đình trẻ không đăng ký giải quyết liên thông ba loại giấy tờ trên thì thời gian trao cũng không quá một ngày. Ngoài ra, nếu gia đình trẻ có yêu cầu khác về mặt thời gian mà đảm bảo đúng theo quy định thì ưu tiên thực hiện theo yêu cầu của gia đình.

Lãnh đạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết việc ban hành đề án tiếp tục khẳng định sự quan tâm, triển khai có hiệu quả quy định pháp luật về chăm sóc và giáo dục trẻ em tại địa phương, giúp công dân tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại, nâng cao tính phục vụ trong giao dịch hành chính với người dân trên địa bàn tỉnh. Đây là việc làm mang tính nhân văn, khẳng định rõ hơn sự quan tâm, trách nhiệm của chính quyền địa phương, các tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh khi chứng nhận, chào đón một công dân mới ra đời.

Từ ngày 2-7-2017, đề án sẽ thực hiện thí điểm tại gia đình trẻ em trên địa bàn TP Bà Rịa và huyện Châu Đức. Giai đoạn 2 từ tháng 8-2017 đến tháng 8-2020 sẽ thực hiện trong phạm vi toàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Được biết trước Bà Rịa-Vũng Tàu, tháng 8-2016, TP Đà Nẵng cũng đã triển khai đề án tương tự, thực hiện trao giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, thẻ BHYT tại gia đình trẻ em trên địa bàn.

(PLO)- Mới đâyUBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành quyết định phê duyệt đề ánthực hiện trao giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, thẻ BHYT tại gia đình trẻ em trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020.

Theo đó, đối tượng được trao giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, thẻ BHYT tại gia đình là tất cả trẻ em được UBND cấp huyện, xã trên địa bàn tỉnh đăng ký khai sinh lần đầu, đúng hạn theo quy định của pháp luật về hộ tịch.

Đề án quy định UBND cấp huyện thực hiện đăng ký khai sinh có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức trao giấy khai sinh cho gia đình các trẻ. Tương tự, UBND cấp xã cũng tiến hành việc trao giấy khai sinh cho gia đình trẻ đối với hai trường hợp gia đình trẻ đi đăng ký khai sinh có hoặc không có nhu cầu thực hiện liên thông thủ tục hành chính ba loại giấy tờ trên.

Việc trao giấy sẽ được đoàn gồm lãnh đạo UBND cấp huyện, cấp xã, Hội Liên hiệp phụ nữ, trưởng Khu phố, tổ dân phố thông báo thời gian và tiến hành xuống trao tại gia đình của từng trẻ.

Thời gian tổ chức thực hiện việc trao giấy không quá một ngày làm việc kể từ khi nhận đủ kết quả giải quyết hồ sơ của từng trẻ. Trường hợp gia đình trẻ không đăng ký giải quyết liên thông ba loại giấy tờ trên thì thời gian trao cũng không quá một ngày. Ngoài ra, nếu gia đình trẻ có yêu cầu khác về mặt thời gian mà đảm bảo đúng theo quy định thì ưu tiên thực hiện theo yêu cầu của gia đình.

Lãnh đạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, việc ban hành đề án tiếp tục khẳng định sự quan tâm, triển khai có hiệu quả quy định pháp luật về chăm sóc và giáo dục trẻ em tại địa phương, giúp công dân tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại, nâng cao tính phục vụ trong giao dịch hành chính với người dân trên địa bàn tỉnh. Đây là việc làm mang tính nhân văn, khẳng định rõ hơn sự quan tâm, trách nhiệm của chính quyền địa phương, các tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh khi chứng nhận, chào đón một công dân mới ra đời.

Từ tháng 2-7.2017 đề án sẽ thực hiện thí điểm tại gia đình trẻ em trên địa bàn TP.Bà Rịa và huyện Châu Đức. Giai đoạn 2 từ tháng 8-2017 đến 8.2020 sẽ thực hiện trong phạm vi toàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Được biết trước Bà Rịa-Vũng Tàu, tháng 8-2016, TP.Đà Nẵng cũng đã triển khai đề án tương tự, thực hiện trao giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, thẻ BHYT tại gia đình trẻ em trên địa bàn

(PLO)- Mới đâyUBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành quyết định phê duyệt đề ánthực hiện trao giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, thẻ BHYT tại gia đình trẻ em trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020.

Theo đó, đối tượng được trao giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, thẻ BHYT tại gia đình là tất cả trẻ em được UBND cấp huyện, xã trên địa bàn tỉnh đăng ký khai sinh lần đầu, đúng hạn theo quy định của pháp luật về hộ tịch.

Đề án quy định UBND cấp huyện thực hiện đăng ký khai sinh có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức trao giấy khai sinh cho gia đình các trẻ. Tương tự, UBND cấp xã cũng tiến hành việc trao giấy khai sinh cho gia đình trẻ đối với hai trường hợp gia đình trẻ đi đăng ký khai sinh có hoặc không có nhu cầu thực hiện liên thông thủ tục hành chính ba loại giấy tờ trên.

Việc trao giấy sẽ được đoàn gồm lãnh đạo UBND cấp huyện, cấp xã, Hội Liên hiệp phụ nữ, trưởng Khu phố, tổ dân phố thông báo thời gian và tiến hành xuống trao tại gia đình của từng trẻ.

Thời gian tổ chức thực hiện việc trao giấy không quá một ngày làm việc kể từ khi nhận đủ kết quả giải quyết hồ sơ của từng trẻ. Trường hợp gia đình trẻ không đăng ký giải quyết liên thông ba loại giấy tờ trên thì thời gian trao cũng không quá một ngày. Ngoài ra, nếu gia đình trẻ có yêu cầu khác về mặt thời gian mà đảm bảo đúng theo quy định thì ưu tiên thực hiện theo yêu cầu của gia đình.

Lãnh đạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, việc ban hành đề án tiếp tục khẳng định sự quan tâm, triển khai có hiệu quả quy định pháp luật về chăm sóc và giáo dục trẻ em tại địa phương, giúp công dân tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại, nâng cao tính phục vụ trong giao dịch hành chính với người dân trên địa bàn tỉnh. Đây là việc làm mang tính nhân văn, khẳng định rõ hơn sự quan tâm, trách nhiệm của chính quyền địa phương, các tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh khi chứng nhận, chào đón một công dân mới ra đời.

Từ tháng 2-7.2017 đề án sẽ thực hiện thí điểm tại gia đình trẻ em trên địa bàn TP.Bà Rịa và huyện Châu Đức. Giai đoạn 2 từ tháng 8-2017 đến 8.2020 sẽ thực hiện trong phạm vi toàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Được biết trước Bà Rịa-Vũng Tàu, tháng 8-2016, TP.Đà Nẵng cũng đã triển khai đề án tương tự, thực hiện trao giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, thẻ BHYT tại gia đình trẻ em trên địa bàn

(PLO)- Mới đâyUBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành quyết định phê duyệt đề ánthực hiện trao giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, thẻ BHYT tại gia đình trẻ em trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020.

Theo đó, đối tượng được trao giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, thẻ BHYT tại gia đình là tất cả trẻ em được UBND cấp huyện, xã trên địa bàn tỉnh đăng ký khai sinh lần đầu, đúng hạn theo quy định của pháp luật về hộ tịch.

Đề án quy định UBND cấp huyện thực hiện đăng ký khai sinh có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức trao giấy khai sinh cho gia đình các trẻ. Tương tự, UBND cấp xã cũng tiến hành việc trao giấy khai sinh cho gia đình trẻ đối với hai trường hợp gia đình trẻ đi đăng ký khai sinh có hoặc không có nhu cầu thực hiện liên thông thủ tục hành chính ba loại giấy tờ trên.

Việc trao giấy sẽ được đoàn gồm lãnh đạo UBND cấp huyện, cấp xã, Hội Liên hiệp phụ nữ, trưởng Khu phố, tổ dân phố thông báo thời gian và tiến hành xuống trao tại gia đình của từng trẻ.

Thời gian tổ chức thực hiện việc trao giấy không quá một ngày làm việc kể từ khi nhận đủ kết quả giải quyết hồ sơ của từng trẻ. Trường hợp gia đình trẻ không đăng ký giải quyết liên thông ba loại giấy tờ trên thì thời gian trao cũng không quá một ngày. Ngoài ra, nếu gia đình trẻ có yêu cầu khác về mặt thời gian mà đảm bảo đúng theo quy định thì ưu tiên thực hiện theo yêu cầu của gia đình.

Lãnh đạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, việc ban hành đề án tiếp tục khẳng định sự quan tâm, triển khai có hiệu quả quy định pháp luật về chăm sóc và giáo dục trẻ em tại địa phương, giúp công dân tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại, nâng cao tính phục vụ trong giao dịch hành chính với người dân trên địa bàn tỉnh. Đây là việc làm mang tính nhân văn, khẳng định rõ hơn sự quan tâm, trách nhiệm của chính quyền địa phương, các tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh khi chứng nhận, chào đón một công dân mới ra đời.

Từ tháng 2-7.2017 đề án sẽ thực hiện thí điểm tại gia đình trẻ em trên địa bàn TP.Bà Rịa và huyện Châu Đức. Giai đoạn 2 từ tháng 8-2017 đến 8.2020 sẽ thực hiện trong phạm vi toàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Được biết trước Bà Rịa-Vũng Tàu, tháng 8-2016, TP.Đà Nẵng cũng đã triển khai đề án tương tự, thực hiện trao giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, thẻ BHYT tại gia đình trẻ em trên địa bàn

(PLO)- Mới đâyUBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành quyết định phê duyệt đề ánthực hiện trao giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, thẻ BHYT tại gia đình trẻ em trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020.

Theo đó, đối tượng được trao giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, thẻ BHYT tại gia đình là tất cả trẻ em được UBND cấp huyện, xã trên địa bàn tỉnh đăng ký khai sinh lần đầu, đúng hạn theo quy định của pháp luật về hộ tịch.

Đề án quy định UBND cấp huyện thực hiện đăng ký khai sinh có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức trao giấy khai sinh cho gia đình các trẻ. Tương tự, UBND cấp xã cũng tiến hành việc trao giấy khai sinh cho gia đình trẻ đối với hai trường hợp gia đình trẻ đi đăng ký khai sinh có hoặc không có nhu cầu thực hiện liên thông thủ tục hành chính ba loại giấy tờ trên.

Việc trao giấy sẽ được đoàn gồm lãnh đạo UBND cấp huyện, cấp xã, Hội Liên hiệp phụ nữ, trưởng Khu phố, tổ dân phố thông báo thời gian và tiến hành xuống trao tại gia đình của từng trẻ.

Thời gian tổ chức thực hiện việc trao giấy không quá một ngày làm việc kể từ khi nhận đủ kết quả giải quyết hồ sơ của từng trẻ. Trường hợp gia đình trẻ không đăng ký giải quyết liên thông ba loại giấy tờ trên thì thời gian trao cũng không quá một ngày. Ngoài ra, nếu gia đình trẻ có yêu cầu khác về mặt thời gian mà đảm bảo đúng theo quy định thì ưu tiên thực hiện theo yêu cầu của gia đình.

Lãnh đạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, việc ban hành đề án tiếp tục khẳng định sự quan tâm, triển khai có hiệu quả quy định pháp luật về chăm sóc và giáo dục trẻ em tại địa phương, giúp công dân tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại, nâng cao tính phục vụ trong giao dịch hành chính với người dân trên địa bàn tỉnh. Đây là việc làm mang tính nhân văn, khẳng định rõ hơn sự quan tâm, trách nhiệm của chính quyền địa phương, các tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh khi chứng nhận, chào đón một công dân mới ra đời.

Từ tháng 2-7.2017 đề án sẽ thực hiện thí điểm tại gia đình trẻ em trên địa bàn TP.Bà Rịa và huyện Châu Đức. Giai đoạn 2 từ tháng 8-2017 đến 8.2020 sẽ thực hiện trong phạm vi toàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Được biết trước Bà Rịa-Vũng Tàu, tháng 8-2016, TP.Đà Nẵng cũng đã triển khai đề án tương tự, thực hiện trao giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, thẻ BHYT tại gia đình trẻ em trên địa bàn

(PLO)- Mới đâyUBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành quyết định phê duyệt đề ánthực hiện trao giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, thẻ BHYT tại gia đình trẻ em trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020.

Theo đó, đối tượng được trao giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, thẻ BHYT tại gia đình là tất cả trẻ em được UBND cấp huyện, xã trên địa bàn tỉnh đăng ký khai sinh lần đầu, đúng hạn theo quy định của pháp luật về hộ tịch.

Đề án quy định UBND cấp huyện thực hiện đăng ký khai sinh có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức trao giấy khai sinh cho gia đình các trẻ. Tương tự, UBND cấp xã cũng tiến hành việc trao giấy khai sinh cho gia đình trẻ đối với hai trường hợp gia đình trẻ đi đăng ký khai sinh có hoặc không có nhu cầu thực hiện liên thông thủ tục hành chính ba loại giấy tờ trên.

Việc trao giấy sẽ được đoàn gồm lãnh đạo UBND cấp huyện, cấp xã, Hội Liên hiệp phụ nữ, trưởng Khu phố, tổ dân phố thông báo thời gian và tiến hành xuống trao tại gia đình của từng trẻ.

Thời gian tổ chức thực hiện việc trao giấy không quá một ngày làm việc kể từ khi nhận đủ kết quả giải quyết hồ sơ của từng trẻ. Trường hợp gia đình trẻ không đăng ký giải quyết liên thông ba loại giấy tờ trên thì thời gian trao cũng không quá một ngày. Ngoài ra, nếu gia đình trẻ có yêu cầu khác về mặt thời gian mà đảm bảo đúng theo quy định thì ưu tiên thực hiện theo yêu cầu của gia đình.

Lãnh đạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, việc ban hành đề án tiếp tục khẳng định sự quan tâm, triển khai có hiệu quả quy định pháp luật về chăm sóc và giáo dục trẻ em tại địa phương, giúp công dân tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại, nâng cao tính phục vụ trong giao dịch hành chính với người dân trên địa bàn tỉnh. Đây là việc làm mang tính nhân văn, khẳng định rõ hơn sự quan tâm, trách nhiệm của chính quyền địa phương, các tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh khi chứng nhận, chào đón một công dân mới ra đời.

Từ tháng 2-7.2017 đề án sẽ thực hiện thí điểm tại gia đình trẻ em trên địa bàn TP.Bà Rịa và huyện Châu Đức. Giai đoạn 2 từ tháng 8-2017 đến 8.2020 sẽ thực hiện trong phạm vi toàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Được biết trước Bà Rịa-Vũng Tàu, tháng 8-2016, TP.Đà Nẵng cũng đã triển khai đề án tương tự, thực hiện trao giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, thẻ BHYT tại gia đình trẻ em trên địa bàn

(PLO)- Mới đâyUBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành quyết định phê duyệt đề ánthực hiện trao giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, thẻ BHYT tại gia đình trẻ em trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020.

Theo đó, đối tượng được trao giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, thẻ BHYT tại gia đình là tất cả trẻ em được UBND cấp huyện, xã trên địa bàn tỉnh đăng ký khai sinh lần đầu, đúng hạn theo quy định của pháp luật về hộ tịch.

Đề án quy định UBND cấp huyện thực hiện đăng ký khai sinh có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức trao giấy khai sinh cho gia đình các trẻ. Tương tự, UBND cấp xã cũng tiến hành việc trao giấy khai sinh cho gia đình trẻ đối với hai trường hợp gia đình trẻ đi đăng ký khai sinh có hoặc không có nhu cầu thực hiện liên thông thủ tục hành chính ba loại giấy tờ trên.

Việc trao giấy sẽ được đoàn gồm lãnh đạo UBND cấp huyện, cấp xã, Hội Liên hiệp phụ nữ, trưởng Khu phố, tổ dân phố thông báo thời gian và tiến hành xuống trao tại gia đình của từng trẻ.

Thời gian tổ chức thực hiện việc trao giấy không quá một ngày làm việc kể từ khi nhận đủ kết quả giải quyết hồ sơ của từng trẻ. Trường hợp gia đình trẻ không đăng ký giải quyết liên thông ba loại giấy tờ trên thì thời gian trao cũng không quá một ngày. Ngoài ra, nếu gia đình trẻ có yêu cầu khác về mặt thời gian mà đảm bảo đúng theo quy định thì ưu tiên thực hiện theo yêu cầu của gia đình.

Lãnh đạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, việc ban hành đề án tiếp tục khẳng định sự quan tâm, triển khai có hiệu quả quy định pháp luật về chăm sóc và giáo dục trẻ em tại địa phương, giúp công dân tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại, nâng cao tính phục vụ trong giao dịch hành chính với người dân trên địa bàn tỉnh. Đây là việc làm mang tính nhân văn, khẳng định rõ hơn sự quan tâm, trách nhiệm của chính quyền địa phương, các tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh khi chứng nhận, chào đón một công dân mới ra đời.

Từ tháng 2-7.2017 đề án sẽ thực hiện thí điểm tại gia đình trẻ em trên địa bàn TP.Bà Rịa và huyện Châu Đức. Giai đoạn 2 từ tháng 8-2017 đến 8.2020 sẽ thực hiện trong phạm vi toàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Được biết trước Bà Rịa-Vũng Tàu, tháng 8-2016, TP.Đà Nẵng cũng đã triển khai đề án tương tự, thực hiện trao giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, thẻ BHYT tại gia đình trẻ em trên địa bàn

(PLO)- Mới đâyUBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành quyết định phê duyệt đề ánthực hiện trao giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, thẻ BHYT tại gia đình trẻ em trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020.

Theo đó, đối tượng được trao giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, thẻ BHYT tại gia đình là tất cả trẻ em được UBND cấp huyện, xã trên địa bàn tỉnh đăng ký khai sinh lần đầu, đúng hạn theo quy định của pháp luật về hộ tịch.

Đề án quy định UBND cấp huyện thực hiện đăng ký khai sinh có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức trao giấy khai sinh cho gia đình các trẻ. Tương tự, UBND cấp xã cũng tiến hành việc trao giấy khai sinh cho gia đình trẻ đối với hai trường hợp gia đình trẻ đi đăng ký khai sinh có hoặc không có nhu cầu thực hiện liên thông thủ tục hành chính ba loại giấy tờ trên.

Việc trao giấy sẽ được đoàn gồm lãnh đạo UBND cấp huyện, cấp xã, Hội Liên hiệp phụ nữ, trưởng Khu phố, tổ dân phố thông báo thời gian và tiến hành xuống trao tại gia đình của từng trẻ.

Thời gian tổ chức thực hiện việc trao giấy không quá một ngày làm việc kể từ khi nhận đủ kết quả giải quyết hồ sơ của từng trẻ. Trường hợp gia đình trẻ không đăng ký giải quyết liên thông ba loại giấy tờ trên thì thời gian trao cũng không quá một ngày. Ngoài ra, nếu gia đình trẻ có yêu cầu khác về mặt thời gian mà đảm bảo đúng theo quy định thì ưu tiên thực hiện theo yêu cầu của gia đình.

Lãnh đạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, việc ban hành đề án tiếp tục khẳng định sự quan tâm, triển khai có hiệu quả quy định pháp luật về chăm sóc và giáo dục trẻ em tại địa phương, giúp công dân tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại, nâng cao tính phục vụ trong giao dịch hành chính với người dân trên địa bàn tỉnh. Đây là việc làm mang tính nhân văn, khẳng định rõ hơn sự quan tâm, trách nhiệm của chính quyền địa phương, các tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh khi chứng nhận, chào đón một công dân mới ra đời.

Từ tháng 2-7.2017 đề án sẽ thực hiện thí điểm tại gia đình trẻ em trên địa bàn TP.Bà Rịa và huyện Châu Đức. Giai đoạn 2 từ tháng 8-2017 đến 8.2020 sẽ thực hiện trong phạm vi toàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Được biết trước Bà Rịa-Vũng Tàu, tháng 8-2016, TP.Đà Nẵng cũng đã triển khai đề án tương tự, thực hiện trao giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, thẻ BHYT tại gia đình trẻ em trên địa bàn

TRÙNG KHÁNH