Theo Hội Kiến trúc sư TP.HCM, cuộc thi nhằm chia sẻ kinh nghiệm trong việc thiết kế, xây dựng những cơ sở điều trị và chăm sóc sức khỏe khẩn cấp, ngăn ngừa dịch bệnh lây lan cũng như tái thiết môi trường sống bền vững hơn cho con người trong tương lai. Đã có 30 tác phẩm tham gia dự thi đạt được các tiêu chí của Tổ chức Y tế Thế giới cũng như những tiêu chí của ngành y tế Việt Nam về điều trị và phòng, chống dịch COVID-19. Hội đồng chấm thi chọn được tám tác phẩm có chất lượng hơn cả để trao giải.