(PL)- Ngày 5-9, thông tin từ Hội đồng Đội Trung ương cho biết trong tháng 9, “Tủ sách Kim Đồng” năm 2019 sẽ được trao tặng các liên đội tiểu học và THCS tại 10 tỉnh Tây Nguyên, miền Đông và Tây Nam bộ.

Năm 2019, “Tủ sách Kim Đồng” được trao tặng các tỉnh Cà Mau, Sóc Trăng, Kiên Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Trà Vinh, Tiền Giang, Bình Thuận, Bình Phước, Gia Lai với tổng số 227.800 bản sách do nhà xuất bản Kim Đồng xuất bản cho học sinh cấp tiểu học, THCS. Trong đó, sách cho cấp tiểu học gồm 175.000 bản, chia thành 175 tủ sách, mỗi tủ sách gồm 1.000 bản (với 200 tên sách).

Sách cho cấp THCS gồm 52.800 bản, chia thành 132 tủ sách, mỗi tủ sách gồm 400 bản (với 100 tên sách).

Sách trao tặng được chuyển về từng tỉnh, Hội đồng Đội các tỉnh sẽ tổ chức phân loại từng tủ sách theo danh mục sách đã quy định đối với trường tiểu học, THCS và tiến hành công tác trao tặng tại địa phương.

PV