(PL)- Ngày 21-11, tin từ UBND TP Đà Nẵng cho biết ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, vừa có văn bản chỉ đạo giám đốc Công an TP, thủ trưởng các sở/ngành, chủ tịch các quận/huyện, phường/xã thực hiện kết luận của Thường trực Thành ủy về vấn đề ANTT và ATGT.

Theo đó, ông Thơ yêu cầu các sở/ngành chủ động phối hợp với lực lượng công an để đảm bảo cao nhất công tác ANTT, ATGT trên địa bàn TP.

Ông Thơ cũng yêu cầu chủ tịch các quận/huyện, xã/phường tăng cường đi thực tế cơ sở, trực tiếp tham gia với các lực lượng tuần tra, kiểm soát để kịp thời chỉ đạo giải quyết, hạn chế việc xử lý các vụ việc phát sinh trên địa bàn thông qua chế độ báo cáo.

Nếu tình hình ANTT, ATGT trên địa bàn và theo lĩnh vực được giao không có chuyển biến tích cực thì không xét thi đua, khen thưởng năm 2015 đối với các tập thể, cá nhân có liên quan; sau sáu tháng sẽ điều chuyển chủ tịch cấp xã/phường; sau một năm sẽ kiến nghị Ban Thường vụ Thành ủy xem xét trách nhiệm của chủ tịch quận/huyện và thủ trưởng các sở/ngành.

LÊ PHI