Theo đó, đã có trên 240 chủ tàu cá công suất từ 90 CV trở lên đang tham gia khai thác hải sản tại các ngư trường đã thực hiện ký cam kết về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản gắn với công tác bảo vệ an ninh, chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Nội dung bản cam kết có việc ngư dân không xâm phạm vùng biển nước ngoài để khai thác thủy, hải sản trái pháp luật; không khai thác, vận chuyển và tiêu thụ các loài thủy sinh quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng. Cạnh đó, không đánh bắt thủy sản bằng các phương pháp như dùng chất nổ, chất độc, xung điện và các phương thức khai thác bị cấm sử dụng theo quy định của pháp luật.

Kịp thời cung cấp cho cơ quan chức năng những thông tin, tình hình có liên quan đến an ninh, trật tự và các hành vi vi phạm pháp luật xảy ra trên biển... cũng là một nội dung đáng chú ý.