(PL)- “Trong năm 2015 và số đăng ký sáu tháng đầu năm 2016, có 25 lượt bộ, ngành và 64 lượt địa phương tinh giản biên chế với số người giải quyết tinh giản là 9.129” .
VNE dẫn lời ông Thái Quang Toản, Vụ trưởng Tổ chức biên chế (Bộ Nội vụ), cho hay tại hội nghị triển khai kế hoạch của Chính phủ về tinh giản biên chế diễn ra ngày 12-1.

Theo đó, năm 2015 đã có 15 bộ, ngành và 39 địa phương tinh giản biên chế với trên 5.300 người. Còn trong sáu tháng đầu năm 2016, có 10 bộ, ngành và 35 địa phương đề nghị giải quyết tinh giản biên chế với gần 3.750 người, trong đó trên 3.700 người hưởng chính sách về hưu trước tuổi, gần 480 người hưởng chính sách thôi việc ngay… Cũng theo ông Toản, quá trình triển khai tinh giản biên chế, một số bộ, ngành thực hiện chưa đúng trình tự, đối tượng. Bộ Nội vụ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chỉ ra quyết định giải quyết tinh giản biên chế đối với trường hợp tinh giản sau khi có ý kiến thẩm tra của Bộ Nội vụ, thực hiện nghiêm quy định với những trường hợp không thuộc diện tinh giản biên chế.

PV