(PL)- Tại buổi tọa đàm “Tình hình an ninh biển Đông hiện nay” ngày 20-6, PGS-TS Lê Văn Cương đã trao đổi, phân tích nhiều vấn đề về tình hình biển Đông như dư luận quốc tế về tình hình biển Đông thời gian gần đây;
công thư của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng ngày 14-9-1958 - giá trị pháp lý và ảnh hưởng của công thư với tình hình biển Đông hiện nay;...

PGS-TS Lê Văn Cương cũng nêu ý kiến Nhà nước ta nên tập trung mọi điều kiện cho phát thanh, truyền hình, truyền thông của ta, mở rộng ngoại giao nhân dân

Bày tỏ sự ủng hộ đối với việc xử lý tình hình hiện nay của Việt Nam, PGS-TS Lê Văn Cương nêu quan điểm:“Nếu trên dưới một lòng thì không việc gì phải sợ”.

V.THỊNH