(PL)- Ông Trần Xuân Hòa, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ninh Thuận, cho biết:

Hôm 20-2, hiện UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan cùng Ban Xây dựng năng lực và Quản lý tài nguyên nước tỉnh Ninh Thuận (chủ đầu tư) trước mắt phải tìm nguồn tạm ứng ngân sách địa phương, đơn vị thi công khu tái định cư để bồi thường, giải phóng mặt bằng, di dân trước khi tiếp cận nguồn vốn Chính phủ và nhà tài trợ Hà Lan. Song song đó, thực hiện các bước thẩm định công nghệ xử lý nước thải, đánh giá tác động môi trường, dự án đầu tư.

Dự án gồm một nhà máy công suất 10.000 m3/ngày đêm, được xây dựng trên diện tích 3,4 ha, hơn 110 km đường ống thu gom nước thải trong TP Phan Rang-Tháp Chàm. Dự kiến đến năm 2017, nhà máy sẽ thu gom nước thải, xử lý, tái sử dụng nguồn nước tưới cho nông nghiệp.

MINH TRÂN