(PL)- UBND TP.HCMvừa thông báo chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Hồng về việc triển khai thực hiện tuyến du lịch Trường Sa. Theo đó, dự kiến chuyến đầu tiên sẽ khởi hành vào ngày 22-6.

Sở Du lịch,Sở GTVT, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn, Công ty CP Dịch vụ Bay cùng một số đơn vị được giao hoàn chỉnh kế hoạch triển khai việc trên để trình UBND TP, đặc biệt cần chú ý tính toán chi phí, xác định giá dịch vụ phù hợp nhằm thu hút khách du lịch tham gia.

Cũng theo thông báo, TP.HCM sẽ xây dựng kế hoạchphát triển du lịchbiển, đảo giai đoạn 2015-2020. Trong đó, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn sẽ xin ý kiếnquân chủng Hải quân,Bộ Quốc phòngxem xét hỗ trợ việc sử dụng tàu và nhiên liệu phục vụ tuyến du lịch Trường Sa.

BÌNH MINH