Triều Tiên sẵn sàng hợp tác với Việt Nam (VN) trên các lĩnh vực, đặc biệt là CNTT… Ngày 4-10, tại Hà Nội, trong buổi gặp Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng, Đại sứ CHDCND Triều Tiên tại VN Kim Myong Gil cho biết như trên. Đại sứ cũng nhấn mạnh Triều Tiên sẵn sàng chia sẻ nguồn lực về con người cũng như công nghệ với VN và mong muốn trong thời gian tới sẽ có thể ký một số thỏa thuận hợp tác với VN để hai nước có thể phát triển mạnh mẽ hơn về CNTT nói riêng và lĩnh vực TT&TT nói chung.

Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng khẳng định thời gian tới sẽ nỗ lực hỗ trợ và đẩy mạnh quan hệ hợp tác giữa VN - Triều Tiên trên các lĩnh vực, đặc biệt là TT&TT. Dịp này Thứ trưởng đã tặng ông Kim Myong Gil bức tranh tem của VN.