Cùng đó là kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, ngân sách. Các phiên làm việc này sẽ được truyền hình, phát thanh trực tiếp để cử tri cả nước theo dõi.

Hôm nay (30-10), QH sẽ nghe báo cáo của Đoàn giám sát của QH về việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2016 và thảo luận hội trường cả ngày về nội dung này.

QH dành 2,5 ngày làm việc trong tuần (thứ Ba, thứ Tư và sáng thứ Năm) để nghe và thảo luận hội trường về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2017; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2018.

Từ chiều ngày 2 đến hết ngày 3-11, QH sẽ lần lượt nghe, thảo luận tại hội trường các nội dung như: Việc lùi thời điểm triển khai áp dụng chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa mới; một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Quản lý nợ công (sửa đổi).

QH cũng sẽ nghe tờ trình, báo cáo thẩm tra về: Dự thảo Nghị quyết về cơ chế, chính sách phát triển TP.HCM; chủ trương đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020.