Từ tháng 8-2011 đến tháng 7-2012, Hồng đã thực hiện thành công 14 vụ trộm cắp tài sản (trị giá gần 200 triệu đồng) ở các huyện Tân Trụ, Thủ Thừa, TP Tân An và Châu Thành. Tiền trộm được Hồng đem sang Campuchia đánh bạc. Khi thua hết, Hồng lại quay về nước tiếp tục trộm.

Nạn nhân của Hồng là gia đình khá giả. Trong đó, Hồng đã trộm của chủ tịch huyện Tân Trụ 4 triệu đồng, một điện thoại di động và nhiều giấy tờ cá nhân.

TƯỜNG VÂN