Theo báo cáo tổng kết của Thành ủy Đà Nẵng nhìn nhận lại trong năm 2016, TP đã chủ động làm việc với lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các ban, bộ, ngành trung ương nhằm đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ theo Kết luận 75 của Bộ Chính trị. Đã phối hợp tham mưu ban hành Nghị định số 144 của Chính phủ về một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với TP.

Xây dựng cơ chế ưu đãi đối với Khu Công nghệ cao Đà Nẵng và một số cơ chế, chính sách quan trọng khác.

Trong năm, Đà Nẵng thi hành kỷ luật 99 đảng viên - ảnh 1
TP Đà Nẵng còn một số vụ việc nổi cộm, dư luận quan tâm nhưng xử lý còn kéo dài, thiếu thông tin về kết quả. Ảnh: LÊ PHI

Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân TP, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP, giá so sánh năm 2010) ước tăng 9,04% so với năm 2015. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn năm 2016 vượt cao so với dự toán và tăng khá so với cùng kỳ các năm trước, ước thực hiện 18.227 tỉ  đồng, đạt 122,3% dự toán.

Bên cạnh đó, Thành ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, địa phương... theo dõi, nắm tình hình trước và sau công bố nguyên nhân sự cố môi trường biển tại các tỉnh Bắc miền Trung đảm bảo giữ vững ổn định, không để phát sinh phức tạp.

Trong năm, trên địa bàn đã xảy ra 468 vụ phạm pháp hình sự (giảm 15 vụ), làm chết chín người, bị thương 78 người. Lực lượng chức năng đã điều tra khám phá 390/468 vụ (đạt tỉ lệ 83,3%), bắt xử lý 589 đối tượng, thu hồi tài sản trên 10 tỉ đồng.

Phát hiện, bắt xử lý 133 vụ/179 đối tượng hoạt động mua, bán trái phép chất ma túy, thu giữ 4,24 kg ma túy các loại và nhiều tang vật khác; phát hiện, xử lý hành chính 2.190 trường hợp người nghiện và sử dụng trái phép chất ma túy. 

Trong năm, cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra 492 tổ chức đảng, 590 đảng viên; giám sát chuyên đề đối với 131 tổ chức đảng, 187 đảng viên; thi hành kỷ luật 99 đảng viên. Ủy ban kiểm tra các cấp kịp thời phát hiện, kiểm tra một tổ chức đảng, 14 đảng viên có dấu hiệu vi phạm.

Kiểm tra 387 tổ chức đảng cấp dưới về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, 18 tổ chức đảng với 42 đảng viên bị thi hành kỷ luật trong mốc thời gian kiểm tra; giám sát chuyên đề 89 tổ chức đảng, 117 đảng viên; thi hành kỷ luật 12 đảng viên vi phạm...

Việc xử lý này được cho là tăng 7,6% so với năm đầu của nhiệm kỳ trước, cụ thể là: khiển trách 82, cảnh cáo 12, cách chức 2, khai trừ 3.

Ban Thường vụ Thành ủy đã thành lập và tiến hành sáu đoàn kiểm tra tình hình thực hiện công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng tại một số địa phương, đơn vị.

Cũng theo Thành ủy Đà Nẵng, công tác quản lý báo chí còn khó khăn, nhất là đối với hoạt động của các cơ quan báo chí Trung ương đóng trên địa bàn.

Công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành trong triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước còn lúng túng, bất cập. Còn một số vụ việc nổi cộm, dư luận quan tâm nhưng xử lý còn kéo dài, thiếu thông tin về kết quả.