Theo trung tâm, trong tháng 6, miền Trung và miền Bắc sẽ tiếp tục có số ngày nắng nóng nhiều hơn so với trung bình nhiều năm. Những ngày nắng nóng này có thể kéo dài liên tục hoặc có thể chỉ giảm nhẹ cường độ trong 1-2 ngày rồi lại quay trở lại.

Miền Trung vừa trải qua một đợt nắng dữ dội. Đây là đợt nắng nóng dai dẳng nhất diễn ra trong tháng 5 ở khu vực này trong vài chục năm trở lại đây.

HOÀNG VÂN