Trung tâm hành chính công Hậu Giang chính thức hoạt động
(PLO)- Người dân và doanh nghiệp có thể giải quyết được nhiều thủ tục hành chính mà không phải đi lại nhiều lần.

Ngày 18-5, Trung tâm Hành chính công tỉnh Hậu Giang chính thức đi vào hoạt động phục vụ người dân và doanh nghiệp trên địa bàn.

Trung tâm hành chính công Hậu Giang chính thức hoạt động - ảnh 1
Người dân thực hiện thủ tục hành chính tại trung tâm. Ảnh Cổng TTĐT Hậu Giang

Trung tâm Hành chính công tỉnh Hậu Giang được thành lập theo Quyết định số 2317/QĐ-UBND ngày 30-11-2017 của UBND tỉnh Hậu Giang. Đây là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh. Trung tâm hành chính công thực hiện tiếp nhận và trả kết quả với 1.245 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của 15 sở, ban, ngành tỉnh.

Với phương châm "Thân thiện - Đơn giản - Đúng hẹn”, Trung tâm là nơi tập trung tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công; hướng dẫn, cung cấp thông tin, cung cấp ứng dụng dịch vụ trong giải quyết các thủ tục hành chính cấp tỉnh theo bộ thủ tục hành chính đã được công bố.

Khi có trung tâm hành chính công này, người dân và doanh nghiệp có thể giải quyết được nhiều thủ tục hành chính mà không phải đi lại nhiều lần, nhiều nơi và có thể biết được tiến độ giải quyết thủ tục hành chính của mình như thế nào.

HẢI DƯƠNG