Tại Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, theo đề nghị của Bộ Chính trị, Trung ương đã bỏ phiếu khai trừ Đảng nguyên Thứ trưởng Quốc phòng Nguyễn Văn Hiến.

Ông Hiến là đô đốc Hải quân, nguyên là ủy viên Trung ương khóa XI. Ông  hiện đang là bị cáo trong vụ án liên quan đến quản lý đất đai của quân đội, sẽ bị đưa ra xét xử vào tuần sau.

Trước đó, ông Hiến đã bị Bộ Chính trị kỷ luật, và nay với kết quả điều tra, truy tố hình sự của cơ quan tố tụng thì có đủ căn cứ để khai trừ Đảng.

Cũng tại hội nghị này, Trung ương đã bầu bổ sung hai ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII là bà Trần Thị Hiền (hiện là vụ trưởng Vụ Tổng hợp cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương) và ông Nguyễn Văn Hùng (hiện là bí thư Tỉnh ủy Kon Tum).

Ông Hùng sinh năm 1964, là ủy viên Trung ương nên nhiều khả năng Ủy ban Kiểm tra Trung ương sẽ tiến hành thủ tục bầu làm phó chủ nhiệm - vị trí chức danh vốn được cơ cấu là thành viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Kỷ luật Đảng và công tác nhân sự là những nội dung làm việc cuối cùng trước khi Trung ương 12 bế mạc chiều nay, sau gần bốn ngày làm việc.