Trung ương thảo luận đề án bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND
(PLO)- Tiếp tục chương trình Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, sáng 7-10, trong ngày họp thứ 3, Trung ương thảo luận về Đề án bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. 

Theo đó, buổi sáng thảo luận tại tổ, buổi chiều trung ương làm việc tại hội trường. Ông Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội chủ trì, điều hành phiên họp.

Trung ương thảo luận đề án bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND - ảnh 1
 Quang cảnh hội nghị. Ảnh: TTXVN

Trước đó, trong phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 12 (khóa XI), sáng 5-10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ bầu cử Quốc hộiHĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND sắp tới sẽ là lần thứ hai thực hiện Nghị quyết Hội nghị trung ương 4 khóa X về đổi mới tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp trong cùng một thời điểm, phù hợp với quy định của Hiến pháp năm 2013 và pháp luật về bầu cử hiện hành.

Tại Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11, Ban Chấp hành Trung ương bàn về các nội dung gồm tình hình kinh tế-xã hội năm 2015, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2016; công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa 12; phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 và một số vấn đề quan trọng khác.

PV