(PLO)- Đó là thông tin được ông Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường Đại học Luật Hà Nội cho biết tại lễ khai giảng năm học mới 2014- 2015 ngày 13-9. 

Cụ thể, theo ông Hiếu việc xây dựng đề án văn phòng giúp việc cho Đại biểu Quốc hội trong khuôn viên của trường nhằm để giảng viên, sinh viên của trường có thể hỗ trợ cho Đại biểu Quốc hội các công việc chuyên môn và hành chính, đồng thời tạo điều kiện cho giảng viên, sinh viên tiếp cận gần hơn với các hoạt động của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội.

“Điều này xuất phát từ thực tế các nghị sĩ ở nước ngoài có cả văn phòng giúp việc, các Đại biểu Quốc hội của ta chủ yếu nhận được sự giúp đỡ từ các đoàn Quốc hội và Văn phòng Quốc hội”, ông Hiếu cho biết.

Cũng theo ông Hiếu, khi văn phòng này ra đời sẽ làm cho các hoạt động của trường gắn sát hơn với thực tiễn đời sống chính trị, pháp lý của đất nước ta. 

V.THỊNH