Người bạn cùng tham gia cứu hai sinh viên với anh Sinh là Nguyễn Duy Thanh (24 tuổi, Quảng Nam) cũng được trao tặng danh hiệu trên.

Ông Công cho biết Tỉnh đoàn Thừa Thiên-Huế đang trên đường vào Quảng Nam để trao danh hiệu trên cho gia đình anh Sinh.