Theo đó, nghị định quy định cơ chế về huy động vốn đầu tư và nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách trung ương, TP được vay vốn đầu tư trong nước thông qua các hình thức huy động theo quy định của pháp luật; vay lại từ nguồn Chính phủ vay nước ngoài về cho ngân sách địa phương vay lại.

Mức dư nợ (bao gồm vay lại từ nguồn Chính phủ vay nước ngoài về cho vay lại và khoản vay trong nước khác theo quy định của pháp luật) của ngân sách TP không vượt quá 40% số thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp và nằm trong mức bội chi ngân sách nhà nước hằng năm được Quốc hội quyết định.

Từ 10-10, TP Cần Thơ hưởng một số cơ chế đặc thù - ảnh 1
Một góc bến Ninh Kiều nhìn từ trên cao.

Chính phủ ưu tiên hỗ trợ một phần vốn từ ngân sách trung ương cho ngân sách TP để tham gia thực hiện các dự án mang tính chất liên vùng trên địa bàn TP theo hình thức hợp tác công-tư (PPP); ưu tiên bố trí đủ vốn bổ sung có mục tiêu cho ngân sách TP để thực hiện các dự án phát triển kinh tế-xã hội của TP và các dự án mang tính chất cấp vùng của vùng ĐBSCL; ưu tiên hỗ trợ vốn ODA cho TP để thực hiện những dự án đầu tư hạ tầng quan trọng thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách TP do UBND TP là cơ quan chủ quản.

UBND TP Cần Thơ được phê duyệt danh mục dự án, quyết định tiếp nhận các khoản viện trợ không hoàn lại đối với các chương trình, dự án không phụ thuộc vào quy mô viện trợ, trừ các khoản viện trợ hỗ trợ kỹ thuật liên quan đến thể chế, tôn giáo, chính sách pháp luật, cải cách hành chính, quốc phòng, an ninh do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Từ 10-10, TP Cần Thơ hưởng một số cơ chế đặc thù - ảnh 2
 Một góc TP Cần Thơ nhìn từ trên cao.

Cơ chế đặc thù về ngân sách: Hằng năm, ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho TP không quá 70% số tăng thu ngân sách trung ương từ các khoản thu phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách TP so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao...

Năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách mới, Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các bộ, ngành liên quan đề xuất trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định tỉ lệ điều tiết cho ngân sách TP để đảm bảo nguồn lực thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của TP và các dự án mang tính chất khu vực ĐBSCL.

Ngoài ra, nghị định còn quy định về cơ chế hỗ trợ lãi suất, bán nhà ở xã hội, quỹ dự trữ tài chính; ủy quyền cho UBND TP Cần Thơ quyết định chấp thuận đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới có quy mô từ 100 ha đến dưới 200 ha phù hợp với quy hoạch chung xây dựng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhưng phải thống nhất ý kiến với Bộ Xây dựng trước khi phê duyệt quyết định chấp thuận đầu tư.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 10-10-2018.

Nghị định kèm theo danh mục dự án ưu tiên đầu tư thực hiện theo Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị. Trong đó có dự án nâng cấp Trường ĐH Cần Thơ thành trường đại học trọng điểm quốc gia theo hướng đa ngành do trung ương đầu tư, giai đoạn 2016-2020.