Quy định này nhằm cụ thể hóa đối tượng, phương thức, chỉ số, nội dung đánh giá việc giải quyết TTHC và việc tổ chức đánh giá, chấm điểm, công khai và xử lý kết quả đánh giá việc giải quyết TTHC.

Từ 1-10, tổ chức đánh giá làm thủ tục hành chính một cửa - ảnh 1
Cán bộ hướng dẫn người dân làm thủ tục tại bộ phận một cửa của Sở Tư pháp TP.HCM. Ảnh: HOÀNG GIANG

Quy định này sẽ lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân làm thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức và cơ quan, đơn vị.

Kết quả đánh giá là một trong những tiêu chuẩn để xem xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan, đơn vị trong hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả hồ sơ TTHC…

Quy định có hiệu lực thi hành từ 1-10-2020.