Cụ thể, mức phí sát hạch lý thuyết thi lấy bằng lái xe máy các hạng (A1, A2, A3, A4) sẽ là 40.000 đồng/lần (mức hiện nay 30.000 đồng/lần) và thi thực hành sẽ là 50.000 đồng/lần (hiện nay 40.000 đồng/lần). Mức phí thi lý thuyết lấy bằng lái ô tô sẽ áp dụng cùng mức là 90.000 đồng/lần (hiện là 70.000 đồng/lần) cho các hạng xe B1, B2, C, D, E và F. Riêng phần thực hành (gồm thi trong sa hình và trên đường giao thông công cộng) sẽ là 360.000 đồng (hiện nay 280.000 đồng/lần). Mức phí nêu trên được áp dụng chung cho cả nước.

M.PHONG