(PL)- Đây là nội dung nổi bật được quy định tại Nghị định 45/2019 quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực du lịch.

Theo khoản 6 Điều 9 của nghị định trên, hướng dẫn viên du lịch (gọi tắt HDV) có hành vi thuê, cho thuê, mượn, cho mượn thẻ HDV thì bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng. Mức phạt này còn áp dụng đối với hành vi không trung thực khi kê khai hồ sơ cấp, cấp lại, đổi thẻ HDV và hướng dẫn du lịch không đúng phạm vi hành nghề.

Cá nhân vi phạm có thể bị áp dụng các hình phạt bổ sung là tước quyền sử dụng thẻ HDV trong thời hạn từ một tháng đến sáu tháng.

Trường hợp không có thẻ khi hành nghề, HDV sẽ bị phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 20 triệu đồng, mức phạt này áp dụng tương tự đối với hành vi dùng thẻ  HDV giả để hành nghề.

Ngoài ra, HDV sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi không đeo thẻ HDV trong khi hành nghề hướng dẫn du lịch.

Với HDV có các hành vi không tôn trọng phong tục, tập quán, bản sắc văn hóa địa phương, họ sẽ bị xử phạt từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng.

TRÚC PHƯƠNG