Từ 18-9, Sở Tư pháp TP.HCM cấp phiếu lý lịch tư pháp qua bưu điện và mạng trực tuyến
(PL)- “Từ ngày 18-9, Sở Tư pháp phối hợp Công ty Bưu chính Viettel TP.HCM thực hiện thí điểm việc cấp phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính (bưu điện) và qua mạng trực tuyến”.
Sở Tư pháp TP.HCM vừa có thông cáo báo chí như trên. Sở này cho biết sẽ đăng tải quy định về trình tự thủ tục thực hiện việc này tại trang thông tin điện tử của UBND TP và của Sở Tư pháp. Lễ triển khai cung cấp dịch vụ cấp phiếu lý lịch tư pháp qua bưu điện và qua mạng trực tuyến tại TP cũng được tổ chức vào ngày 18-9.

Theo Quyết định 19/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp qua mạng trực tuyến” và Quyết định 1051 của bộ trưởng Bộ Tư pháp về kế hoạch triển khai đề án, UBND TP đã ban hành kế hoạch thực hiện đề án trên tại TP. Theo chỉ đạo của TP, Sở Tư pháp đã chọn Công ty Bưu chính Viettel TP.HCM là đơn vị phù hợp, đáp ứng các điều kiện phối hợp để thực hiện đề án đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm.

Đề án thí điểm việc cấp phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu điện và qua mạng trực tuyến nhằm mục tiêu thực hiện cải cách hành chính. Đây là phương thức mới trong việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp. Qua đó tổ chức và cá nhân có thêm sự lựa chọn khi có yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp.

CẨM TÚ