(PL)- Thông tin từ Văn phòng UBND TP.HCM cho hay UBND TP đã chấp thuận chủ trương điều chỉnh khoanh vùng các khu vực bảo vệ khu di tích vùng bưng sáu xã (khu 1, phường Phú Hữu, quận 9) với quy mô khoảng 8,5 ha.

UBND quận 9 được giao phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành khảo sát, kiểm tra thực tế, đo đạc bản đồ, xác định từng thửa đất trong khu di tích. Qua đó, lập dự toán bồi thường, hỗ trợ tái định cư để lập dự án đầu tư xây dựng, tu bổ, tôn tạo khu di tích.

Sở Văn hóa và Thể thao TP được giao tổ chức lập dự án đầu tư xây dựng, kế hoạch triển khai thực hiện dự án tu bổ, tôn tạo khu di tích vùng bưng sáu xã này.

THU TRINH