Ngày 17-10, tại TP Cần Thơ, lãnh đạo bốn địa phương gồm An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang và Kiên Giang tổ chức họp Ban điều hành xây dựng đề án “Liên kết phát triển bền vững tiểu vùng Tứ giác Long Xuyên (TGLX)”.

Tiểu vùng TGLX gồm bốn tỉnh, thành như trên. Theo đó, Ban điều hành đưa ra thảo luận về dự thảo tầm nhìn chiến lược đề án "Liên kết phát triển bền vững tiểu vùng TGLX".

Tứ giác Long Xuyên sẽ là vùng đất phồn thịnh, đáng sống - ảnh 1
Lãnh đạo bốn tỉnh, thành gồm An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang và Kiên Giang chủ trì cuộc họp Ban điều hành ngày 17-10 tại TP Cần Thơ. Ảnh: NN

Theo ThS Nguyễn Hữu Thiện, chuyên gia về đất ngập nước và hệ sinh thái ĐBSCL, thành viên Ban điều hành, thì mục đích chiến lược của đề án Liên kết tiểu vùng TGLX đến năm 2030 là liên kết phát triển bền vững tiểu vùng. Điều này nhằm xây dựng một tiểu vùng TGLX phồn thịnh, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, phát triển bền vững, điều phối tốt giữa các địa phương.

Cụ thể, đến năm 2030, tiểu vùng TGLX là một vùng đáng sống của người dân ĐBSCL nói riêng và của Việt Nam nói chung. Trong đó về kinh tế, thu nhập trung bình đầu người của người dân trong tiểu vùng sẽ cao hơn mức trung bình của ĐBSCL, giao thông trong toàn tiểu vùng thông suốt…

Về xã hội, tiểu vùng TGLX là một nơi đáng sống. Bộ máy chính quyền phục vụ, thân thiện, kiến tạo phát triển. Không có người ăn xin cơ nhỡ…

Về môi trường, người dân trong tiểu vùng sẽ được sống trong môi trường trong lành, nông thôn và đô thị xanh, sạch, đẹp. Tiểu vùng TGLX sẽ không có ô nhiễm đất, nguồn nước và chất lượng không khí được kiểm soát tốt; tuân thủ tốt quy luật tự nhiên…

“Bức tranh mong muốn trong tương lai rất đẹp, muốn vậy phải có những hướng đi chiến lược” - ThS Thiện nói.

Dự thảo nêu ra bảy lĩnh vực và nội dung liên kết gồm liên kết về quy hoạch, kế hoạch (bố trí không gian phát triển); liên kết về sản xuất và xúc tiến thương mại nông nghiệp, thủy sản; liên kết phát triển du lịch; liên kết về quản lý nguồn nước, bảo vệ môi trường, đáp ứng đa mục tiêu và thích ứng biến đổi khí hậu; liên kết thu hút đầu tư; liên kết thiết lập hệ thống thông tin vùng; liên kết xây dựng thể chế chính sách cho tiểu vùng.