'Tư vấn bảo hiểm có trình độ trên đại học là không cần thiết'
(PLO)- Luật Kinh doanh bảo hiểm quy định điều kiện đối với cá nhân cung cấp dịch vụ tư vấn bảo hiểm phải có bằng đại học hoặc trên đại học về chuyên ngành bảo hiểm hoặc chứng chỉ về tư vấn bảo hiểm...

Chiều 20-5, tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định trình bày báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm.

'Tư vấn bảo hiểm có trình độ trên đại học là không cần thiết' - ảnh 1
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định trình bày báo cáo trước Quốc hội.

Theo đó, điểm b, khoản 1, Điều 93 b, của Luật Kinh doanh bảo hiểm quy định điều kiện đối với cá nhân cung cấp dịch vụ tư vấn bảo hiểm phải có bằng đại học hoặc trên đại học về chuyên ngành bảo hiểm hoặc chứng chỉ về tư vấn bảo hiểm do cơ sở đào tạo được thành lập và hoạt động hợp pháp trong và ngoài nước cấp.

Theo ông Nguyễn Khắc Định, một số thành viên Ủy ban Pháp luật cho rằng, quy định trên chưa bảo đảm sự tương xứng về yêu cầu trình độ chuyên môn. Đồng thời, việc quy định có bằng trên đại học là không cần thiết vì Luật chỉ cần xác định tiêu chuẩn tối thiểu là đủ.

“Do đó, đề nghị chỉnh lý lại tiêu chuẩn văn bằng, chứng chỉ đào tạo cho phù hợp với yêu cầu chuyên môn của việc cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm….”, ông Nguyễn Khắc Định nói.

Bên cạnh đó, điểm b, khoản 3, Điều 93 a của luật quy định tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp và xác định đây là trách nhiệm trong quá trình hoạt động của chủ thể này.

Ủy ban Pháp luật nhận thấy, nếu dự thảo Luật chỉ yêu cầu mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp mà không quy định rõ cơ chế thực hiện bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp thì sẽ không bảo đảm ý nghĩa thực tiễn của yêu cầu về bảo đảm tài chính của chủ thể kinh doanh. Tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm có thể lợi dụng quy định này chỉ mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp với mức bảo hiểm rất thấp để đối phó, khi rủi ro xảy ra sẽ không bảo đảm an toàn tài chính cho cả tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ và khách hàng của họ.

“Do đó, đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu bổ sung vào Điều 93a một số quy định cụ thể về thực hiện bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm hoặc giao Chính phủ quy định chi tiết nội dung này…” -  ông Nguyễn Khắc Định nói.

VIẾT LONG