(PL)- Hôm nay (9-11), kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII bắt đầu bước sang tuần làm việc thứ tư với nhiều nội dung quan trọng.

Trong đó, đáng chú ý là vào sáng thứ Ba (10-11), Quốc hội sẽ thông qua nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2016, phiên làm việc này sẽ được truyền hình, phát thanh trực tiếp trên VTV1 và VOV1; sáng thứ Bảy (14-11), Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2016.

Bên cạnh đó, Quốc hội cũng thảo luận về một số dự án luật như Luật Tạm giữ, tạm giam; Bộ luật Hàng hải; Luật Tiếp cận thông tin; Luật Phí, lệ phí; Luật Bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; Luật Trưng cầu ý dân; Luật về hội; Luật Quân nhân chuyên nghiệp và công nhân, viên chức quốc phòng; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo…

Ngoài ra, Quốc hội cũng xem xét một số nội dung khác như việc thực hiện thí điểm chế định thừa phát lại; thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020…

TRỌNG PHÚ