Một trong số đó là báo cáo công tác phòng ngừa, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2020 của Bộ Công an; báo cáo công tác năm 2020 của viện trưởng VKSND Tối cao; báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020… Sau đó, Ủy ban Tư pháp của QH sẽ trình bày các báo cáo thẩm tra. QH sẽ dành trọn ngày 26 và nửa ngày 27-10 để thảo luận các báo cáo trên.

Chiều 27-10, QH thảo luận về nghị quyết tổ chức chính quyền đô thị tại TP.HCM. Đây là một trong những vấn đề quan trọng không chỉ đối với TP.HCM mà còn đối với tổ chức chính quyền ở các tỉnh, thành trực thuộc trung ương.

Đến nay, đa số ý kiến đều nghiêng về phương án chính thức thực hiện chính quyền đô thị thay vì thí điểm như ở Hà Nội hay Đà Nẵng.